Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji společnosti Prague Car Sharing, s.r.o. jakožto Správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidence mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o skutečnosti, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého života nebo v rozporu se zákonem, mohu požádat správce o vysvětlení i o to, aby se zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav. Správce je oprávněn využívat mnou poskytnuté osobní údaje k marketingovým účelům. Zejména k zasílání pracovních či obchodních nabídek na moji emailovou adresu. Kontaktní údaj může být zpřístupněn zpracovateli Rocket Science Group provozujícímu službu MailChimp (http://mailchimp.com/legal/terms/), za účelem rozesílání elektronické pošty jménem správce osobních údajů.